Strona Główna
Aktualności
Strona szkoły
Dyrektorzy szkoły
Biogramy
płk dypl. Marian Ogórkiewicz 1898
Kazimierz Kowalski (1896)
Antoni Stankowski (1899)
Wiktor Bross (1903)
Krzysztof Golankiewicz (1931)
Wojciech Stankowski (1935)
Anna Stankowska 1939 r.
Jerzy Siepak (1943)
Janusz Centka (1967)
Romuald Ochotny (1967)
Maciej Buchowski (1967)
Aleksander Brzóstowicz (1969)
Tadeusz Władysław Hermann
Hieronim Cichoń
Witold Knast
Wspomnienia absolwentów
Absolwenci
Sztandary
Poezja i pieśni
Filmy
Deklaracja
Gnieźnieńskie linki
Jesteś w: Strona główna / Biogramy / Witold Knast  

 Prof.dr.hab. Witold Knast, ur.17.04.1933r, zm.26.05.2020r.

 Witold Knast urodził się w Witkowie, w rodzinie o tradycjach religijnych i patriotycznych, jako syn Wacława Knasta i Jadwigi zd. Cieślewicz. Wacław Knast ojciec Witolda, uczestnik Powstania Wlkp.   1918 -1919r, był ochotnikiem  Armii Wielkopolskiej i W.P. w wojnie 1919-1920r; był członkiem Bractwa Kurkowego i zaangażowanym miejscowym społecznikiem. Te okoliczności wywarły wpływ na wychowanie i bezkompromisowe, stanowisko Witolda, w sprawach patriotycznych i religijnych. W grudniu 1939r, w wieku sześciu lat, został z całą rodziną, deportowany przez Niemców, najpierw do obozu przejściowego na terenie garbarni w Gnieźnie i dalej do Generalnej Gubernii w Krakowie. Po wojnie, w Witkowie, ukończył szkołę powszechną, a w 1951r, zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Dyplom lekarza medycyny, uzyskał  w 1958r, w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Niecały rok pracował w pogotowiu ratunkowym w Gnieźnie a następnie w szpitalu miejskim w Kłodzku. Zainteresowanie chirurgią, doprowadziły w 1960r, do jego powrotu na Akademię Medyczną we Wrocławiu, gdzie  został zatrudniony, jako adiunkt w II Klinice Chirurgii przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Klinka ta, w tym  czasie, była wiodącym ośrodkiem w Polsce, szczególnie w zakresie kardiochirurgii i torakochirurgii a jej kierownikiem, był światowej sławy chirurg prof. dr. Wiktor Bross, witkowianin, absolwent gimnazjum w Gnieźnie, którego matką, była Helena zd. Knast  Brossowa, siostra Aleksandra Knasta, dziadka  Witolda Knasta. Po podziale II-Kliniki, na kliniki branżowe, Witold Knast związał się z Kliniką Chirurgii Klatki  Piersiowej, gdzie pracował przez ponad 10lat, ostatecznie pełniąc obowiązki kierownika tej Kliniki.

Ostatnim, a zarazem najdłuższym rozdziałem jego pracy zawodowej, była chirurgia przewodu pokarmowego, w Katedrze i Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej przy     ul. R. Traugutta, we Wrocławiu, którą jako profesor, kierował  do przejścia na emeryturę w 2003r. Zmarł 26.05.2020r. Pochowany na cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu.

Chirurgia była dla Witolda Knasta, nie tylko zawodem ale wielką pasją i istotną częścią  jego życia. Tytuł doktora nauk medycznych, uzyskał w 1968r, za „Doświadczenia nad przeszczepami żylnymi w układzie żylnym kończyn” pracę habilitacyjną „Ocena pośredniej rewaskularyzacji serca z zastosowaniem przeszczepu żylnego” obronił w 1997r. W 1991r, otrzymał nominację profesorską.

Był wszechstronnym chirurgiem, specjalistą chirurgii ogólnej, torakochirurgii, chirurgii naczyniowej i chirurgii przewodu pokarmowego. Interesował się, prowadził badania w zakresie:

- operacji odtwórczych przełyku, tchawicy i dużych oskrzeli; 

- operacji wielopoziomowych niedrożności tętnic kończyn dolnych, tętnic krezkowych  i nadciśnienia  naczyniowo-nerkowego;                                                                                                     

- operacji odtwórczych w kalectwie dróg żółciowych oraz w nowotworach i stanach zapalnych jelita   grubego;

- operacji resekcyjnych  trzustki i wątroby i wprowadził tzw, wolne przeszczepy przełykowe.       

W 1986 r, wykonał pierwszą w Polsce, poszerzoną resekcję raka trzustki z jednoczesną resekcją i rekonstrukcją żył dorzecza wrotnego. Był autorem 120 opublikowanych prac naukowych i promotorem 7 prac doktorskich, oraz opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych. Był cenionym wykładowcą i nauczycielem akademickim i zaangażowanym członkiem towarzystw naukowych, lekarskich, chirurgicznych, oraz brał udział w licznych naukowych kongresach.

Został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, -Złotym Krzyżem Zasługi,    -Medalem Komisji Edukacji Narodowej, -Medalem Zasłużony dla Akademii Med, we Wrocławiu,   -Medalem za Zasługi dla woj. Legnickiego. Otrzymał 4 nagrody ministra zdrowia i 11 nagród rektora. Był bezpartyjnym patriotą, praktykującym katolikiem, zdecydowanie bronił  swoich poglądów, nie godził się na kompromisy, dla uzyskania własnych korzyści. Był pracowity, w swoim zawodzie lekarza chirurga był solidny, pedantyczny i wymagający, ale przede wszystkim wymagał od siebie. Często wracał wspomnieniami do Witkowa, do kolegów z lat szkolnych, do obdarzanych dużym autorytetem „belfrów”-nauczycieli i wychowawców .Ze wzruszeniem wspominał trudy codziennego dojazdu „ciuchcią” z Witkowa, do liceum w Gnieźnie(wyjazd ok.6-tej rano, powrót ok.16-17tej).

Mieszkał we Wrocławiu, ale urlopy z dziećmi, spędzał w Witkowie, skąd jeździł do Skorzęcina lub  korzystał z dziećmi z witkowskiej oazy zieleni tzw. ”Strzelnicy”. Odwiedzał sąsiadujący cmentarz i  opowiadał im o leżących tam witkowiakach. Brał udział, w zjazdach absolwentów liceum w Gnieźnie

autor: Paweł Knast, brat prof. Witolda Knasta. Wrocław grudzień 2020r.

Wszystkie prawa zastrzeżone absolwent.gniezno.pl 2008r.