Strona Główna
Aktualności
Strona szkoły
Dyrektorzy szkoły
Biogramy
płk dypl. Marian Ogórkiewicz 1898
Kazimierz Kowalski (1896)
Antoni Stankowski (1899)
Wiktor Bross (1903)
Krzysztof Golankiewicz (1931)
Wojciech Stankowski (1935)
Anna Stankowska 1939 r.
Jerzy Siepak (1943)
Janusz Centka (1967)
Romuald Ochotny (1967)
Maciej Buchowski (1967)
Tadeusz Władysław Hermann
Hieronim Cichoń
Witold Knast
Wspomnienia absolwentów
Absolwenci
Sztandary
Poezja i pieśni
Filmy
Deklaracja
Gnieźnieńskie linki
Jesteś w: Strona główna / Biogramy / Kazimierz Kowalski (1896)  

Kowalski Kazimierz Józef (1896-1972) bp. Filozof ur w Gnieźnie 2 marca jako syn nauczyciela Leona i Pelagii z Cellerów. Po zdaniu matury w 1914 roku w Gnieźnie wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu. Powołany wkrótce do armii niemieckiej, walczył na różnych frontach jako artylerzysta. W 1919 roku zaciągnął się w szeregi powstańców wielkopolskich i dowodził I baterią poznańską p. artylerii ciężkiej na froncie pod Lesznem. Po zwycięstwie powstania jako kapitan Wojska Polskiego wstąpił ponownie do seminarium duchownego w Poznaniu, a równocześnie prowadził szkolenie artylerzystów w koszarach. W latach 1921-22 studiował teologię w Strasburgu. Po święceniach w Gnieźnie w 1922 roku udał się na studia filozoficzne do Lowanium, gdzie zdobył doktorat na podstawie rozprawy o A. Cieszkowskim. W latach 1925-1926 studiował w Angelicum w Rzymie, a po powrocie do kraju wykładał filozofię i etykę społeczną najpierw w Poznaniu, a od 1927 w Gnieźnie jako wice rektor seminarium duchownego. Habilitował się w 1930 w Krakowie z filozofii tomistycznej i w 1937 w Poznaniu z zakresu estetyki. Zajęty pracą w diecezji, nie przyjął proponowanych katedr uniwersyteckich we Lwowie, Wilnie i Warszawie. Aktywny działacz organizacji katolickich , duchownych, świeckich i misyjnych. Dobry mówca, wygłaszał referaty na zjazdach także zagranicznych, prowadził rekolekcje. Od 1935 był rektorem seminarium duchownego w Poznaniu, wykładał także filozofie tomistyczną na Wydziale Humanistycznym UP. Redagował „Studia Gnesnansia” (1930-1939, 18 tomów) i kwartalnik „Teologia Praktyczna” (Poznań 1939 nr 1-3) Bibliografia publikacji ks Kowalskiego obejmuje ponad 500 pozycji. W 1939 skazany przez gestapo na śmierć, uciekł na Rzeszowszczyznę, tam w Pełkiniach pod nazwiskiem Powelski pracował w tajnym nauczaniu. W 1945 wrócił do Gniezna i objął rektorstwo seminarium duchownego. W 1946 mianowany został bpem Peplińskim, był członkiem kilku komisji episkopatu, czynnie uczestniczył w 4 sesjach II Soboru Watykańskiego. Zmarł w czasie obrad konferencji bpów w Częstochowie 6 maja 1972, pochowany został w katedrze w Peplinie.

                                                                                                                                        Józef Glemp

Wszystkie prawa zastrzeżone absolwent.gniezno.pl 2008r.