Strona Główna
Aktualności
Strona szkoły
Dyrektorzy szkoły
Biogramy
płk dypl. Marian Ogórkiewicz 1898
Kazimierz Kowalski (1896)
Antoni Stankowski (1899)
Wiktor Bross (1903)
Krzysztof Golankiewicz (1931)
Wojciech Stankowski (1935)
Anna Stankowska 1939 r.
Jerzy Siepak (1943)
Janusz Centka (1967)
Romuald Ochotny (1967)
Maciej Buchowski (1967)
Tadeusz Władysław Hermann
Hieronim Cichoń
Witold Knast
Wspomnienia absolwentów
Absolwenci
Sztandary
Poezja i pieśni
Filmy
Deklaracja
Gnieźnieńskie linki
Jesteś w: Strona główna / Biogramy / Jerzy Siepak (1943)  

      Prof. zw. dr hab. Jerzy Siepak (ur. 14.08.1943, Czechy koło Kłecka w powiecie gnieźnieńskim) chemik, ochrona środowiska, profesor i Dziekan oraz Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Collegium Polonicum w Słubicach (od 1995). W 1961 ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Następnie kontynuuje studia chemiczne na Wydziale Mat-Fiz-Chem UAM, zostaje magistrem (1967), doktorem (1973), dr hab. (1988), prof. zw. (1999). Od 1990 jest kierownikiem Zakładu Analizy Wody i Gruntów Wydziału Chemii UAM. W Polskiej Akademii Nauk pełni funkcję członka prezydium, przewodniczącego Komisji Analityki Środowiskowej KChA, wcześniej Komisji Analizy Wody KChA, Przewodniczący Sekcji Ochrony Środowiska Oddziału Poznańskiego PAN, Przewodniczący Rady Programowej Stacji Ekologicznej UAM, Rzeczoznawca w zakresie ochrony środowiska w Ministerstwie Środowiska i biegły Wojewody Poznańskiego. Ekspert Polskiej Izby Ekologii, Ekspert Panelu Recenzentów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierował lub uczestniczył w 36 grantach naukowych i badawczych.     
           Opublikował 298 prac naukowych, wypromował trzech profesorów, a dwóch następnych jest w trakcie postępowania habilitacyjnego. Wypromował 14 doktorów, 152 magistrów i 270 licencjatów. Jest recenzentem 18 profesór, 20 habilitacji i 56 doktoratów w Polsce i zagranicą. Jego autorstwa lub współautorstwa są 24 książki oraz 10 patentów. Uczestniczy w komitetach redakcyjnych takich czasopism jak : Polish Journal of Environmental Studies, Oceanographic and Hydrobiological Studies, Morena, Przyroda i Człowiek, Przegląd Komunalny, Ekologia i Technika, Wodociągi i kanalizacja, Recycling, Czysta Energia, Laboratorium, Aparatura badawcza i dydaktyczna. Reprezentant miedzynarodowych organizacji analitycznych i Group of Bioinorganic Analitycal Chemistry, Scientific Network „Pathways of pollutionts and migration strategies of their inpact on the ecosystems”. Związany z harcerstwem w ramach ZHP oraz z historią Kłecka i Słubic oraz ich promocją. Jest honorowym obywatelem miasta Słubice.
Tematyka badawcza:
            Największym osiągnięciem naukowo-dydaktycznym jest stworzenie nowej szkoły analitycznej związanej z analizą wybranych analitów środowiskowych na poziomie śladów. Opracowano szereg nowych metod, metodyk i procedur analitycznych dotyczących analizy specjacyjnej oraz analizy frakcjonowania. Rozwinięto nowe techniki analityczne w układach łączonych na nowoczesnej aparturze analitycznej. Uruchomiono laboratorium analizy wody, ścieków, osadów i gleb pod kątem mikrozanieczyszczeń w ramach certyfikowanego laboratorium analitycznego funkcjonującego nie tylko w kraju lecz i za granicą.

Wszystkie prawa zastrzeżone absolwent.gniezno.pl 2008r.