Strona Główna
Aktualności
Strona szkoły
Dyrektorzy szkoły
Biogramy
płk dypl. Marian Ogórkiewicz 1898
Kazimierz Kowalski (1896)
Antoni Stankowski (1899)
Wiktor Bross (1903)
Krzysztof Golankiewicz (1931)
Wojciech Stankowski (1935)
Anna Stankowska 1939 r.
Jerzy Siepak (1943)
Janusz Centka (1967)
Romuald Ochotny (1967)
Maciej Buchowski (1967)
Tadeusz Władysław Hermann
Hieronim Cichoń
Witold Knast
Wspomnienia absolwentów
Absolwenci
Sztandary
Poezja i pieśni
Filmy
Deklaracja
Gnieźnieńskie linki
Jesteś w: Strona główna / Biogramy / Tadeusz Władysław Hermann  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Władysław Hermann (ur. 13.06.1937, Gniezno)

 

 

 

  1.   Wykształcenie

Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie (1955)..

Akademia Medyczna (AMiKM), Wydział Farmaceutyczny (WF) w Poznaniu:

Mgr farmacji, 1960 r.; dr n. farm., 1969 r. (Kinetyka procesu samoutlenienia chlorowodorku papaweryny w roztworach wodnych); dr hab. n. farm., 1977 r. (Modelowy program chemicznych badań trwałości leków na przykładzie allobarbitalu); tytuł naukowy prof. n. farm., 1989 r. (Rada Państwa PRL). Dr h.c. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2011).

   2.   Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje w jednostkach Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego

Zakład Chemii Farmaceutycznej AM Poznań:

Asystent (1960), adiunkt (1969), docent (1979).

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej (od 2003 r. Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki) AM Poznań:

Kierownik (1980-2007), prof. zw. AMiKM (1994).

Prodziekan WF ds. Analityki Medycznej (1984-1987), Dziekan WF (1987-1993), Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (1993-1999)

   3.   Szkolenie zagraniczne

College of Pharmacy, University of Florida, postdoctoral fellow 1971/72 (12 months), Gainesville

College of Pharmacy, University of Kentucky, 7 months sabbatical leave (1981/82), Lexington

Christian Albrecht University of Kiel, 1991, 1994 (3 months each, DAAD fellowship for research), Kiel, Germany

   4.   Udział w komisjach, radach i innych organizacjach naukowych

Komitet Chemii Analitycznej PAN; Komisja Analizy Leku - przewodniczący (1980-1995), członek (1980-2007); Komitet Nauk o Leku PAN - członek (1984-1997); Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN - członek (2001-2006); PTPN, Wydział IV Lekarski - członek (od 1990);Komisja Farmaceutyczna - członek (od 1988); PAN, Oddział w Poznaniu, Komisja Nauk Chemicznych - członek (od 1993); Komisja Farmakopei Polskiej, Zespół Nauk Fizykochemicznych - przewodniczący (1997-2003); Polskie Tow. Farm., Oddz. w Poznaniu - wiceprzewodniczący (lata 80-te), Sekcja Analityczna - przewodniczący (1974-1980); European Federation for Pharmaceutical Sciences (EUFEPS) - członek (1998-2000). Członek CK ds. Stopni i Tytułów (2000-2006).

   5.   Główne zainteresowania badawcze

Kinetyka i mechanizm reakcji chemicznych powodujących niestabilność leków; Farmakokinetyka substancji leczniczych, biodostepnośc leków, terapeutyczne monitorowanie leków; rozwiązywanie struktury nowych substancji chemicznych o spodziewanym działaniu leczniczym (103 oryginalne doświadczalne prace naukowe) np.:

  • Hermann T.W., Girreser U., Michalski P., Piotrowska K.: Oxidation and degradation products of papaverine. Part I: Gadamer’s papaverinol synthesis revisited. Arch.Pharm.Pharm.Med.Chem., 2002, 335, 167-169.

  •  Girreser U., Hermann T.W., Piotrowska K.: Oxidation and degradation products of papaverine. Part II [1]: Investigation on the photochemical degradation of papaverine solutions. Arch,Pharm.Pharm.Med.Chem., 2003, 336, 401-405.

  • Hermann T., Dobrucki R., Piechocki S., Resztak M., Reh R.: Pharmaceutical availability of gliclazide from selected matrix formulation tablets. Med. Sci. Monit., 2005, 11, 181-188.

  • Główka F.K., Hermann T.W., Zabel M.: Bioavailability of gliclazide from some formulation tablets. Int.J.Parm., 1998, 172, 71-77.

  • Hermann T.W., Główka F.K., Garrett E.R.: Bioavailability of racemic ibuprofen and its lysinate from suppositories in rabbits. J.Pharm.Sci, 1993, 82, 1102-1111.

Wszystkie prawa zastrzeżone absolwent.gniezno.pl 2008r.