Strona Główna
Aktualności
Strona szkoły
Dyrektorzy szkoły
Biogramy
płk dypl. Marian Ogórkiewicz 1898
Kazimierz Kowalski (1896)
Antoni Stankowski (1899)
Wiktor Bross (1903)
Krzysztof Golankiewicz (1931)
Wojciech Stankowski (1935)
Anna Stankowska 1939 r.
Jerzy Siepak (1943)
Janusz Centka (1967)
Romuald Ochotny (1967)
Maciej Buchowski (1967)
Tadeusz Władysław Hermann
Hieronim Cichoń
Witold Knast
Wspomnienia absolwentów
Absolwenci
Sztandary
Poezja i pieśni
Filmy
Deklaracja
Gnieźnieńskie linki
Jesteś w: Strona główna / Biogramy / Krzysztof Golankiewicz (1931)  

Profesor dr hab. Krzysztof Golankiewicz urodził się 21 czerwca 1931 roku w miejscowości Słonim w ZSRR. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Gnieźnie w 1951 roku, a studia wyższe odbył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując dyplom magistra chemii w 1955 roku. Profesor K. Golankiewicz został zatrudniony jako asystent w ówczesnej Katedrze Chemii Organicznej. Rozprawę doktorską obronił w 1958 roku, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1963 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1971 roku, a profesora zwyczajnego w 1976 roku. W 1959 roku profesor Golankiewicz jako jeden z pierwszych kandydatów z UAM otrzymał roczne stypendium Fundacji Rockefellera na staż naukowy w Harvard University USA, gdzie pracował pod kierunkiem późniejszego laureata Nagrody Nobla prof. R.B. Woodwarda. W latach 1967 – 68 pracował jako Research Associate w University of Illinois, Urbana Champane USA pod kierunkiem prof. N.J. Leonarda, a w 1993 roku przebywał jako visiting profesor w University of Floryda, Gainesville USA na zaproszenie strony amerykańskiej. Nawiązane bliskie kontakty naukowe z uniwersytetami amerykańskimi prof. Golankiewicz konsekwentnie wykorzystywał nie tylko do podnoszenia poziomu badań prowadzonych w UAM, ale w równym stopniu do rozwoju młodej kadry naukowej. W jego zespole badawczym stało się regułą, że każdy doktorant po obronie doktoratu wyjeżdżał na stypendium naukowe do USA z jego poręczenia. 
       Profesor Krzysztof Golankiewicz opublikował ponad 150 oryginalnych prac i rozpraw naukowych. Profesor Krzysztof Golankiewicz wygłosił ponad 100 referatów i komunikatów naukowych na krajowych i międzynarodowych zjazdach i kongresach naukowych nierzadko będąc zapraszany do przewodniczenia obradom. Tematyka badawcza prof. Golankiewicza dotyczyła chemii, fotochemii a w szczególności organicznych związków heterocyklicznych o dużym znaczeniu biologicznym. Za swoje osiągnięcia badawcze prof. Golankiewicz otrzymał liczne odznaczenia  państwowe oraz w latach 1970, 1973, 1976, 1978 i w 1988 nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a w latach 1972 i 1984 nagrody Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk oraz liczne nagrody Rektora UAM. 
       O wadze problematyki naukowej
prof. Golankiewicza świadczy najlepiej fakt, że znajdowała się ona w tzw. programach badawczych centralnie koordynowanych. Prof. dr hab. Krzysztof Golankiewicz wypromował 21 doktorów, z których pieciu jest samodzielnymi pracownikami nauki. Był promotorem około 150 prac magisterskich. Prof. K. Golankiewicz aktywnie uczestniczył w organizacji pracy naszej Uczelni jak i życia naukowego nie tylko w Ośrodku Poznańskim ale i w kraju. W latach 1973-78 był  przewodniczącym Komisji Nauk Chemicznych Poznańskiego Oddziału PAN. Zainicjował on odbywanie okresowych środowiskowych konferencji naukowych służących wymianie doświadczeń naukowych chemików poznańskich i północnozachodniej Polski. 
        W latach 1972-76 był członkiem Komitetu Nauk Chemicznych PAN i Komisji Spektroskopowej PAN. W latach 1968-72 był prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM, a w latach 1972-81 prorektorem UAM. W latach 1968-73 był kierownikiem Zakładu Chemii Organicznej Instytutu Chemii UAM, a w latach 1973-75 dyrektorem tegoż Instytutu. W 1978 roku został Kierownikiem Zakładu Syntezy i Struktury Związków Organicznych Wydziału Chemii UAM. Profesor Krzysztof Golankiewicz był członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych jak np. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół  Nauk, Association of Harvard Chemists i Association of Illinois Chemists. Profesor Krzysztof Golankiewicz zyskał międzynarodowy autorytet jako uczony, szacunek kolegów i wielką sympatię  młodzieży akademickiej, którą darzył niezwykłą życzliwością.

Wszystkie prawa zastrzeżone absolwent.gniezno.pl 2008r.