Strona Główna
Aktualności
Strona szkoły
Dyrektorzy szkoły
Biogramy
Wspomnienia absolwentów
Absolwenci
Sztandary
Poezja i pieśni
Filmy
Deklaracja
Gnieźnieńskie linki
Pogrzeb Cymsa
2013-12-27

Dzisiaj tj 27 grudnia 2013 r. w 95 rocznice Powstania Wielkopolskiego odbył się z honorami wojskowymi uroczysty pogrzeb kapitana Pawła Cymsa dowódcy oddziałów gnieźnieńskich.

Kapitan Paweł Cyms był absolwentem (1914 r.) Naszej Szkoły.

czytaj więcej
separator
Biogram prof
2013-11-15

Urodzony się w 1950 roku w Gnieźnie. Absolwent I LO w Gnieźnie w 1967 roku. Ukończył studia doktoranckie w zakresie żywienia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w 1982 roku, odbył studia podyplomowe w University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie i w Cornell University w Ithaca w stanie New York, USA. Obecnie pracuje jako Professor of Medicine and Pediatrics w Vanderbilt University School of Medicine, w Nashville w stanie  Tennessee, USA.

Główne zainteresowania naukowe to metabolizm i bilans energii a także szeroko pojętą współzależność pomiędzy dieta, aktywnością fizyczną i chorobami cywilizacyjnymi a szczególnie otyłością u dzieci. W tym zakresie zajmuję się także nowymi metodami pomiaru aktywności fizycznej w życiu codziennym. W ostatnich kilku latach prowadzę studia epidemiologiczne nad przyczynami raka, chorób układu krążenia, i cukrzycy ze szczególnym uwzględnieniem wpływu diety i aktywności fizycznej.

Jest dyrektorem Energy Balance Laboratory zajmującym się badaniami podstawowymi metabolizmu energii a także wydatku energetycznego w niektórych chorobach endokrynologicznych, anemii sierpowatej, i chorobach związanych z niedoczynnością układu krążenia i autonomicznego układu nerwowego.

Posiada tytuły Fellow of American Obesity Society i American College of Nutrition a także jestem członkiem American Society of Hematology, American Society for Nutritional Sciences i American Academy of Sport Medicine. Jestem redaktorem naczelnym Open Journal of Preventive Medicine, członkiem komitetów redakcyjnych szeregu czasopism naukowych i recenzentem artykułów w ponad 30 czasopismach naukowych.

Jest autorem i współautorem blisko 100 prac opublikowanych w anglojęzycznych czasopismach naukowych. Byłem i jestem mentorem wielu post doktorantów pośród których pięciu jest obecnie samodzielnymi pracownikami naukowymi w szkołach medycznych w USA i Kanadzie.

czytaj więcej
separator
Wydarzenia z wiosny 1951 roku
2012-03-15

W Gnieźnie na terenie Liceum im Bolesława Chrobrego od stycznia 1950 r. działała tajna organizacja o nazwie "USA - UndergroundScouting Army". Organizacja powstała z inicjatywy Zbigniewa Rożaka, Zygmunta Wiśniewskiego i Stefana Galantowicza. Nazwa organizacji powstała w lutym 1950 r na zebraniu w mieszkaniu Zygmunta Wiśniewskiego. Nazwa USA grupy i dowódcy Zbigniewa Rożaka została spolszczona na PAS (Podziemna Armia Skautowska) formalnie dopiero na zebraniu organizacyjnym we wrześniu na stancji u Józefa Putza.

Organizacja działała w systemie piątkowym.  Zaprzysiężeni, prowadzili działalność propagandową ( ulotki ) oraz gromadzili broń i amunicję.

Grupa została rozbita przez UB 30 kwietnia 1951 r. W grupie 20 osób przez 3 miesiące przetrzymywani w pomieszczeniach gnieźnieńskiego UB oraz w gnieźnieńskim więzieniu. Po brutalnym śledztwie przewiezieni zostali do więzienia przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu. Zostali skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu w październiku i grudniu 1951 r. na bardzo surowe wyroki.

Dowódca Zbigniew Rożak uczeń 10 klasy (Xb) LO skazany na 9 lat.

I z-ca dowódcy (od maja 1950) Włodzimierz Pietrowski dowódca piątki uczeń 10 klasy (Xb) LO skazany na 7 lat.

II z-ca dowódcy (od września 1950) Aleksander „Leszek” Koperski, dowódca piątki po ukończeniu 9 klasy opuścił liceum, skazany na 7,5 roku.

Z-ca dowódcy (do maja 1950) Stefan Galantowicz dowódca piątki po zdaniu tzw. małej matury w liceum, kontynuował naukę w Liceum Hodowlanego w Samostrzelu skazany na 9 lat.

Zygmunt Wiśniewski, dowódca piątki uczeń 9 klasy, skazany na 5 lat.

Benedykt Kłosin, dowódca piątki, uczeń 10 klasy (Xb), skazany na 4 lata. Wyrok odbywał w Jaworznie. Zwolniony z więzienia na podstawie amnestii w 1953 roku.

Gwidon Skrzypiński, skarbnik, po zdaniu małej matury uczył się w Liceum Elektryczno-Mechanicznym we Wrześni skazany na 4 lata.

Bogdan Gruszczyński, dowódca piątki, uczeń 10 klasy (Xa) skazany na 7 lat.

Leon Święciochowski, dowódca piątki uczeń klasy 11 zwolniony po 4 miesięcznym areszcie.

Józef Putz,dowódca piątki uczeń klasy 11, skazany na 2 lata w zawieszeniu, zwolniony po 7 miesięcznym areszcie.

Marian Pic, dowódca piątki, uczeń klasy 11, skazany na 2 lata w zawieszeniu, zwolniony po 7 miesięcznym areszcie.

Zbigniew Babs, (w piątce Gruszczyńskiego) przerwał naukę w 8 klasie, skazany na 2 lata w zawieszeniu, zwolniony po 7 miesięcznym areszcie.

Marian Hoffman,(w dyspozycji Rożka) ukończył 9 klas Liceum Handlowego skazany na 2 lata w zawieszeniu, zwolniony po 6 miesięcznym areszcie.

Ryszard Nowak, uczeń 9 lub 10 klasy, zwolniony po 4 miesięcznym areszcie.

Józef Ogiński, w piątce Gruszczyńskiego, ukończył 9 klasę Gimnazjum Handlowego, skazany na 10 lat więzienia (najwyższy wyrok)

Marcin Rutkiewicz, w piątce Pietrowskiego, po zdaniu małej matury przeniósł się do Technikum Telekomunikacyjnego w Poznaniu, skazany na 4 lata.

Andrzej Smolarz, uczeń 10 klasy, zwolniony po miesiącu aresztu.

Włodzimierz Kaźmierski, sprzedawca w sklepie PSS, skazany na 6 lat.

Bogdan Adamczewski, uczeń ślusarski, Szkoły Zawodowej (III klasa)skazany na 5 lat.

GRUPA ULOTKOWA (powiązana z Bogdanem Gruszczyńskim) wszyscy uczniowie klasy Xa:

Stanisław Elantkowski

Włodzimierz Heleniak

Konrad Knitter

                                                                                                                      wszyscy po 3 miesięcznym areszcie wydaleni ze szkoły i osadzeni na rokw schronisku dla nieletnich w Poznaniu.

Przez lata narosły legendy na temat działalności PAS Rzeczywiście planowano spalenie bramy triumfalnej wybudowanej z okazji 1-maja w pobliżu cukrowni, w roku 1950. Projektu tego nie wykonano.

Większość z wymienionych z dużymi wyrokami odsiadywało "karę" w więzieniu dla młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie. Można o nich poczytać w książce Krzysztofa Szwagrzyka "Jaworzno", wyd. Klin, Wrocław 1999.

W opracowaniu znajduje się monografia o tytule roboczym "Podziemna Armia Skautowska (1950-1951). Organizacja młodzieży Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie". Można mieć nadzieję, że będzie ona dostępna zainteresowanym tym tematem w przyszłym roku.

czytaj więcej
separator
Jan Kolanowski
2012-01-30

Znani absolwenci Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie


Pan Jan Kolanowski absolwent Gimnazjum i Liceum Bolesława Chrobrego w Gnieźnie z roku 1939 był znanym i cenionym działaczem społecznym. W jego to głowie powstał pomysł odbudowy pomnika Bolesława Chrobrego. Wraz z żoną Ewą czynnie działali w Komitecie Odbudowy Pomnika Bolesława Chrobrego patrona naszej szkoły. Pani Ewa Kolanowska absolwentka Miejskiego Gimnazjum (II Liceum) w Gnieźnie. Państwo Kolanowscy przez blisko 20 lat przewodniczyli kołom byłych wychowanków I i II Liceum. Organizowali zjazdy i spotkania byłych wychowanków. Byli organizatorami corocznych bali absolwentów najpierw sali garbarni a potem w restauracji Europejska. Pan Jan do ostatnich dni brał czynny udział we wszystkich uroczystościach naszej szkoły. Co roku w październiku w szkole organizowany jest APEL PAMIĘCI na którym wspominamy absolwentów poległych na różnych polach walk o niepodległość naszej ojczyzny, zmarłych profesorów i wybitnych gnieźnian. Zawsze wspominamy pana Jana Kolanowskiego.

czytaj więcej
separator
Spotkanie po 60 latach
2011-06-20


Czerwiec 2011 r. spotkanie po 60 latach
czytaj więcej
separator
znalezionych: 67 na 14 stronach
poprzednie   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   dalej
Wszystkie prawa zastrzeżone absolwent.gniezno.pl 2008r.