Strona Główna
Aktualności
Strona szkoły
Dyrektorzy szkoły
Biogramy
Wspomnienia absolwentów
Absolwenci
Apel Pamięci
Z orlików na orły
Wszyscy absolwenci
Znani gnieźnianie
Nauczyciele absolwenci
Członkowie Stowarzyszenia
Sztandary
Poezja i pieśni
Filmy
Deklaracja
Gnieźnieńskie linki
Jesteś w: Strona główna / Absolwenci / Z orlików na orły   

 Z orlików na orły wyrośli


 

 

 

 

Ludwik Ćwikliński(1853-1942) – matura 1870, filolog klasyczny, profesor  i Rektor Uniwersytetu Lwowskiego, minister oświaty w rządzie austriackim

Józef  Kostrzewski(1885 -1969) – uczeń 1896 – 1906,wybitny archeolog, muzeolog, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, twórca poznańskiej szkoły archeologicznej

Paweł Gantkowski(1869-1938) - matura  1891   , doktor medycyny , profesor doktor Uniwersytetu Poznańskiego, wybitny  działacz społeczny , publicysta

Lucjan Ballenstedt  ( 1881) - matura 1902 , projektant i budowniczy poznańskich mostów, profesor Politechniki Poznańskiej

Tadeusz Powidzki - członek Towarzystwa Tomasza Zana , relegowany ze szkoły  za działalność patriotyczną w 1902 r., skazany na karę więzienia , autor wspomnień z życia szkoły

Marian Gładysz– matura 1909 , poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w okresie międzywojennym

Zygmunt Karpiński  (1882 -1981) - matura 1910, wybitny  ekonomista, bankowiec, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, członek dyrekcji Banku Polskiego, doradca prezesa NBP

Paweł Cyms( 1894- 1949) – matura 1914 ,oficer zawodowy , jeden z  dowódców Powstania Wielkopolskiego , działacz niepodległościowy

Kazimierz Kowalski( 1896-1972) – matura  1914    , biskup, filozof, uczestnik i  dowódca Powstania Wielkopolskiego,  aktywny działacz organizacji katolickich, świeckich i misyjnych

Zygmunt Zalewski– matura 1914 , doktor historii ,wiceprezydent Poznania w okresie międzywojennym

Łucjan Bernacki- matura  1921  -prymus w swoim roczniku,  biskup-sufragan- gnieźnieński, ordynariusz Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Antoni Stankowski(1889-1989) - matura 1921, uczestnik Powstania Wielkopolskiego ,walk na Wołyniu i Podolu, prawnik, historyk, geograf, nauczyciel I LO, wieloletni dyrektor Liceum w Trzemesznie

Wiktor Bross (1903 – 1994) - matura 1922, chirurg, profesor doktor habilitowany Akademii Medycznej we Wrocławie, pionier w zakresie  torakochirurgii  i współtwórca kardiochirurgii polskiej

Tadeusz Ślebodziński-matura 1922,  doktor chemik, profesor Politechniki Warszawskiej, później Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie

Stanisław Gawrych– matura 1923, poseł na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej , nauczycieli I i II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie

Józef Janicki– matura 1923, profesor Akademii Rolniczej w Poznaniu

Franciszek Jaroszewski(1912-1992) – matura 1926 , wybitny lekarz – pediatra

Konrad Jażdżewski  (1908-1985)- matura 1926 ,wybitny archeolog, badacz neolitu i wczesnego średniowiecza w Polsce, profesor  Uniwersytetu Łódzkiego

Florian Krygier ( 1907- 2006)- matura 1926 , trener i działacz piłkarski , jeden z twórców Pogoni Szczecin

Stanisław Biniecki(1907 -1999) – matura 1927  ,lekarz , chemik , farmaceuta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego , następnie Akademii Medycznej w Warszawie ,twórca oryginalnych polskich leków

Juliusz Znaniecki– matura 1927, dziennikarz i poeta

Zdzisław Kołaczkowski (1910 – 1985) – matura 1928, profesor doktor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Stanisław Zakrzewski– matura 1928, reprezentant Polski w lekkiej atletyce

Adam Borys  (1909-1986) - matura 1928, podpułkownik ,organizator i pierwszy dowódca batalionu „ Parasol”, cichociemny , oficer Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej

Alfred Czarnota( ur.1911) - matura 1929, wybitny matematyk, docent doktor Politechniki Częstochowskiej

Seweryn Kruszczyński (1910 -1982) – matura1929, rektor WSE w Poznaniu, pierwszy kierownik Katedry Planowania Gospodarki Narodowej, dyrektor Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu, profesor zwyczajny, wybitny pedagog

Zygmunt Osika(1909-1985) – matura 1929, prekursor metalurgii pneumatycznej, docent doktor inżynier Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie

Bogumił Kołaczkowski– matura 1930 , profesor doktor Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Zenon Szłapczyński– matura 1930, wicewojewoda poznański i wrocławski, członek Rady Ministrów

Edmund Wengerek(1913-1978) - matura 1930, jeden z najwybitniejszych polskich prawników , znawca procedury cywilnej, zwłaszcza egzekutywy sądowej, profesor zwyczajny  prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jozef  Pućka– matura 1933, działacz społeczny , proboszcz polskiej parafii w Kanadzie

Wacław Wójciak(ur.1914) – matura 1933, wybitny pedagog, profesor zwyczajny nauk chemicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, twórca jedynego w kraju zakładu chemii fizycznej koloidów

Witold Hensel (1917- 2008 )- matura 1934 ,archeolog, prehistoryk, mediewista, profesor Uniwersytetu  Poznańskiego, następnie Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca i dyrektor Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, członek rzecz. PAN, poseł na Sejm PRL IX kadencji

Stanisław Domański(1916-1993) – matura 1935  , fitopatolog i mikolog, profesor zwyczajny Akademii Rolniczej w Poznaniu i Krakowie

Zbigniew Gadziński– matura 1936, profesor doktor habilitowany Akademii Rolniczej w Poznaniu

Leon Jan Łuka- matura 1937,prehistoryk, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, autor prac poświęconych  m.in. kulturze łużyckiej

Józef Stranc– matura 1937, docent doktor inżynier Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie

Jan Kolanowski– matura 1939, długoletni prezes Koła byłych Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie , autor publikacji o historii szkoły

Jan Wojtczak– matura 1939 ,profesor doktor habilitowany Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rafał Staszewski– matura1945, profesor doktor inżynier Politechniki Koszalińskiej

Alojzy Sajkowski- ( zm. 2003)- matura 1945, wybitny badacz piśmiennictwa barokowego, profesor filologii polskiej Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jerzy Topolski  - (1928 – 1998), matura 1946, wybitny historyk ,badacz dziejów Polski, metodolog i teoretyk historii, profesor zwyczajny  Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , członek PAN

Leon Tyszkiewicz -  matura  1946, profesor  prawa karnego  Uniwersytetu  Śląskiego  w Katowicach, autor prac z zakresu prawa karnego i kryminologii

Ireneusz Gwidon- Kamiński- ( 1925-1996) -matura 1947, dziennikarz , literat, autor m.in. powieści „ Mściciel przypływa z Rugii ”

Jerzy Szews( ur. 1925) - matura 1947, doktor  pedagogiki, badacz dziejów nauczania języka polskiego w okresie zaborów oraz   historii tajnych organizacji samokształceniowych

Andrzej Tyczyński– matura 1947 , reprezentant Polski w hokeju na trawie

Ferdynand Wójtowski– matura 1947 , profesor doktor habilitowany Akademii Rolniczej w Poznaniu

Andrzej Zeyland ( ur. 1926 ) – matura 1947 , poeta , prozaik, dziennikarz

Eugeniusz Czajka( ur.1927) – matura 1948 ,gracz hokeja na trawie, olimpijczyk, reprezentant Polski

Zenon Kończak  - matura 1948 , docent doktor Politechniki Poznańskiej reprezentant Polski w hokeju na trawie

Henryk Lesiński (1923 – 1994) – matura 1948, współtwórca Uniwersytetu Szczecińskiego, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie,  wybitny archiwista, profesor doktor nauk humanistycznych

Bogdan Wachowiak– matura 1948 , profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Narcyz Maciaszczyk ( 1929-1985)– uczeń w latach 40 - tych, gracz hokeja na trawie, dwukrotny olimpijczyk , reprezentant Polski

Wiktor Adamkiewicz - matura 1950, profesor Akademii Morskiej w Gdyni

Janusz Jeljaszewicz ( 1930 – 2001) –matura 1950, profesor, dyrektor Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Benedykt Kłosin( 1933-2008) – wybitny pedagog, długoletni dyrektor liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni, w latach 1948-1951 członek  antykomunistycznej Podziemnej Armii Skautowskiej , relegowany z liceum , skazany na karę 4 lat więzienia , Honorowy Absolwent Szkoły w 1998 roku

Bronisław Kuchowicz - matura 1950, doktor chemii, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego

Krzysztof Golankiewicz( ur. 1935) – matura 1951, wybitny chemik ,profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, badacz w zakresie chemii,  fotochemii ,organicznych związków heterocyklicznych o dużym znaczeniu biologicznym

Witold Knast– matura 1951, profesor doktor habilitowany Akademii Medycznej we Wrocławiu

Janusz Skupin– matura 1951, profesor doktor habilitowany Akademii Rolniczej w Poznaniu

Henryk Chmielewski( ur.1934) – matura 1952 , lekarz  neurolog, profesor zwyczajny nauk medycznych Wojskowej Akademii Medycznej  w Łodzi, twórca polskiej szkoły terapii manualnej kręgosłupa, generał brygady Wojska Polskiego, poseł na Sejm  X Kadencji

Zbigniew Kierzkowski– matura 1952 , docent doktor inżynier Politechniki Poznańskiej

Wojciech Stankowski( ur. 1935)  - matura 1952, geomorfolog, geolog czwartorzędu, profesor doktor habilitowany  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czesław Muśnicki– matura 1953, profesor doktor habilitowany Akademii Rolniczej w Poznaniu

Andrzej Schmidt( 1935 – 1995) – matura  1953 ,ekspert w zakresie numizmatyki, prezes Gnieźnieńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, autor licznych  publikacji dotyczących dziejów pieniądza

Bolesław Kowalczyk– matura 1954, reprezentant Polski w lekkiej atletyce, rekordzista Polski w biegach średnich

Kazimierz  Dąbrowski– matura1955,gracz hokeja na trawie, olimpijczyk , reprezentant Polski

Tadeusz Hermann– matura  1955  , wybitny specjalista w zakresie farmacji ,profesor zwyczajny  nauk farmaceutycznych  Akademii Medycznej w Poznaniu

Maria Bełtowska – Brzezińska– matura 1956, chemik, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Barbara Gramse– matura 1957 , profesor filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

Paweł Kiczyłło( ur. 1937) – matura 1957, wielokrotny rekordzista Polski oraz  reprezentant Polski w biegach średnich i długich, członek kadry narodowej i olimpijskiej w lekkiej atletyce, doktor, dyrektor I LO w Gnieźnie

Mieczysław Łopatka( ur. 1939) – uczeń pod koniec lat 50-tych, jeden

z czołowych polskich koszykarzy lat sześćdziesiątych, trener koszykówki , czterokrotny olimpijczyk, reprezentant Polski

Wojciech Burchardt- matura 1959, doktor  nauk medycznych, ordynator  Oddziału Chirurgicznego szpitala  Raszei w Poznaniu

Wiktor Dmitriew – matura 1959, reprezentant Polski w piłce ręcznej

Andrzej Szczudło– matura 1959 ,reprezentant  Polski w piłce ręcznej

Jerzy Stołowski – matura 1960 , reprezentant Polski w piłce ręcznej

Stanisław Balcerkiewicz– matura 1961, profesor doktor Uniwersytetu

Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bogdan Popek– matura1961 , reprezentant Polski w piłce ręcznej

Jerzy Siepak( ur. 1943)  – matura  1961 , chemik, profesor zwyczajny,członek Komitetu Chemii Analitycznej  PAN, twórca nowej szkoły analitycznejzwiązanej z analizą wybranych analitów środowiskowych na poziomie śladów

Marek Daniel– matura 1962, doktor, dyrektor Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu

Wojciech Skubiszak( ur.1944) - matura 1962, fizyk, profesor doktor Uniwersytetu Warszawskiego

Zdzisław Kołaczkowski– matura 1963, profesor doktor habilitowany Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Jacek Pawłowski ( ur.1945) -  matura  1963, profesor doktor habilitowany, dziekan Wydziału Strategiczno - Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, pułkownik

Marian Adamski– matura 1964, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Zielonogórskiego

Andrzej Komosa– matura 1964, profesor doktor  habilitowany  Akademii Rolniczej w Poznaniu  

Marian Szymański- matura 1965, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

Marian Molski–matura 1965 profesor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy , doktor  nauk technicznych – specjalność informatyka

Andrzej Krysztafkiewicz– matura 1965,  profesor doktor  habilitowany Politechniki Poznańskiej

Tadeusz Adamski– matura 1966, specjalista w zakresie genetyki roślin,  profesor  Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Józef Julian Bujarski  - matura 1966, wybitny naukowiec w dziedzinie biologii , chemii oraz wirusologii, profesor doktor habilitowany Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, działacz środowiska polonijnego w Chicago

Romuald  Ochotny( ur. 1949) – matura 1967, lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, farmakologii klinicznej oraz kardiologii, profesor Akademii Medycznej w Poznaniu

Janusz Centka( ur. 1950) –matura 1967 ,dwukrotny szybowcowy mistrz świata, wielokrotny mistrz Polski w zawodach szybowcowych, medalista Mistrzostw Europy

Maciej Buchowski - matura 1967 -  Profesor Medycyny i Chorob Dziecięcych w Vanderbilt University w Nashville, w USA.

Andrzej Matławski– matura 1969, reprezentant Polski w jeździectwie

Jerzy Ogórkiewicz - matura 1969 , reprezentant Polski w piłce ręcznej

Jerzy Krysiński - matura 1971 prof.dr hab.farm. Collegium Medicum UMK

Paweł Arndt( ur.1954) - matura 1972, polityk, samorządowiec, inżynier budownictwa, poseł na Sejm III, Vi VIKadencji

Wojciech Mikołajczak( ur. 1957) - matura 1976 ,filolog klasyczny, tłumacz poezji łacińskiej  ,popularyzator antyku, profesor  , współtwórca Collegiom Europeum Gnesnense  

Krzysztof Bień( ur. 1957) – matura 1976, aktor teatralny i filmowy

Barbara Przybysławska–matura 1978, rekordzistka Polski w biegach średnich

Hieronim Cichoń – matura 1964 r.,  magister inżynier fortyfikacji, pułkownik Wojska Polskiego. Uczestnik wycofania wojsk sowieckich (rosyjskich) z Polski

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                
powrót do góry 

Wszystkie prawa zastrzeżone absolwent.gniezno.pl 2008r.